اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1386
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتاباتحادیه باید از هر وسیله موثر و مشروع در مانوس کردن و گرد هم آوردن دانشجویان استفاده کند نماز جماعت جمعه و عید سمینار و بازدید دسته جمعی از واحد فعال سازی در اروپا گردش علمی و بازدید از موسسات فنی و ورزش ها و تفریح های دسته جمعی همکاری برای بررسی های مفید در شناخت قوت یا ضعف سیستم های حزبی در نقاط مختلف اروپا با بررسی تجارب اجتماعی که از نهضت ها و فعالیت های اجتماعی در بلاد اسلامی به دست آمده است نمونه های متنوعی است که میتوان در حدود امکانات از آن استفاده کرد شهید ایت الله بهشتی نامی اشناست و مجاهدتهای ایشان در طی سالیان متصادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشهای بی وقفه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده و آن مجاهدت و تلاش را هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه شهید بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا