تسلیم حق بودن

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1395
  1 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابهر که افتخار انسان بودن و حامل روح خدا بودن را میخواهد باید بار سنگین مسعولیت داشتن و انتخاب کردن را هم به دوش بکشد. یک شب که در این زمینه بحث میکردم یاد یک ضرا المثل در زبان های بیگانه افتادم که میگوید:#هر کس حق انتخاب دارد رنج انتخاب نیز دارد