مبانی نظری قانون اساسی

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1377
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابملت ایران از هم اکنون باید حکومتی انتخاب کنید که در ان حکومت عامل روز و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سبقتی از سبقتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار بگیرد این پایه اساسی است به نظر ما همه مسایل دیگر ار اینجا سر چشمه میگیرد و از این طریق تامین شود از طریق دخالت آگاهانه زن و مرد مسلمان متعهد در تعیین سرنوشت خویش و در تعیین فرد یا گروهی کبه عنوان زمامدار است
شهید ایت الله بهشتی نامی آشناست و مجاهدتهای ایشان در طی سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاش بی وقفه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته باقی مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است وآن مجاهدت و تلاش را هدف و سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه شهید بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در این راستا